FRI FRAGT PÅ ALLE ORDRER OVER 999,- FRI FRAGT på alle ordrer over 999,-
Call
+45 53 53 03 55
Contact
info@birgitteherskind.dk
Store info

MAN-FRE, 10:00 - 14:00

Directions

Kronprinsensgade 13, 4
1114 København K

Kronprinsensgade 13, 4
1114 København K

MAN-FRE, 10:00 - 14:00

Terms of trade

DANSK 

(PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)

 

VILKÅR & BETINGELSER

Velkommen til Birgitte Herskind (Herskind ApS, CVR: 39557789).

Bemærk venligst, at du accepterer vores vilkår og betingelser, når du handler med os.

 

Forsendelsespriser 

Danmark - Levering med GLS: DKK 49

Danmark - Gratis fragt på alle køb over DKK 999

International Shipping (kun i Europa): DKK 150

Udenfor Europa: Venligst kontakt os på mail info@birgitteherskind.dk, hvis du ønsker forsendelser udenfor Europa.

 

Forsendelses- og leveringsinformationer

Du vil modtage en ordrebekræftelse via e-mail kort efter din bestilling.

Vi har lager på 2 lokationer, så det kan forekomme, at din ordre vil blive fordelt på to leveringer.

Vi sender pakker med GLS til enten pakkeshop, erhvervsadresse eller privatadresse. Hvis den leveres til adresse og ingen træffes, vil den blive leveret til nærmeste pakkeshop.

Ordrer afsendes indenfor 1-2 hverdage. I Danmark leveres ordrer indenfor 1-2 hverdage fra afsendelsesdatoen. Internationale ordrer leveres normalt inden for 5 arbejdsdage fra afsendelsesdatoen.

Returvarer og fortrydelsesret 

Vi skal have modtaget returvaren eller oplysning om den er på vej indenfor 14 dage efter modtagelsen, ellers bortfalder returretten. Husk venligst altid at vedlægge kopi af faktura eller ordrebekræftelse.

Returvarer for ordrer skal sendes til 

Systemtransport A/S
Att: Birgitte Herskind
Transportcenter allé 19, port 3-9 
7400 Herning
Denmark

Returvarer skal så vidt muligt returneres ubrugte og i samme stand, som da varen blev købt/leveret.

Det er muligt at returnere en brugt vare, men kun i det omfang, som svarer til at varen er prøvet fysisk i en butik. Varer der er blevet vasket, beskadigede eller snavsede vil ikke blive accepteret. Hvis en brugt vare returneres, laves der en individuel konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse fratrækkes herefter varens oprindelige pris.

Vi vil kreditere din konto/kreditkort med det fulde beløb, når vi har modtaget returvarerne, og de ​​har undergået en kvalitetskontrol. Vi krediterer det samme kort, der er blevet brugt til at købe varerne. Tilbagebetaling for returnerede produkter vil blive behandlet så hurtigt som muligt efter tilbagelevering.

Birgitte Herskind webshop kan ikke holdes ansvarlig eller kompensere for pakker tabt i returfragten. Husk at beholde din postkvittering.

Hvis du ønsker at tilbagelevere en vare, vil du få refunderet det fulde beløb ekskl. evt. forsendelsesomkostninger. Du skal dog selv betale egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

 Reklamationsret 

Går en vare i stykker mindre end 2 år efter købet, kan du benytte dig af din reklamationsret. Det gælder, hvis du opdager, at varen mangler funktioner eller er udstyret anderledes, end du blev lovet eller havde grund til at forvente ved købet.

Birgitte Herskind vil naturligvis hjælpe med fejl eller mangler, der var til stede på købstidspunktet, uden ekstra udgifter eller besvær for dig.

Hvis du vil gøre krav på din garanti, eller ikke har modtaget en leverance, bedes du kontakte vores kundeservice på info@birgitteherskind.dk

Bemærk venligst, at garantien ikke gælder, hvis defekter skyldes uagtsom brug, manglende vedligeholdelse eller normal slitage. I tilfælde af en accepteret garanti vil vi kompensere dine forsendelsesomkostninger.

 Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr

Ombytning

Hvis du ønsker at bytte dit køb til en anden størrelse eller farve, så send os venligst en mail på info@birgitteherskind.dk, så vi kan sikre, at den ønskede størrelse eller farve er til rådighed. Hvis du gerne vil have et andet produkt, vil vi bede dig om at returnere dit oprindelige køb og derefter købe det ønskede produkt. Husk at meddele os om returneringen senest 14 dage efter leveringsdatoen.

Priser og afgifter

Prisen på hvert produkt er angivet eksklusive forsendelsesomkostninger, men inklusive den danske momssats (25%). I tilfælde af at din ordre er placeret uden for EU, kan du være nødsaget til at betale ekstra skatter og afgifter i modtagerlandet. Birgitte Herskind webshop er ikke ansvarlig for disse eller andre gebyrer, der pålægges af toldmyndigheder.

Forsendelsesfirmaet vil kontakte dig, hvis der er ekstra afgifter, eller hvis der kræves toldafgifter. Dette kan forsinke leveringen.

Bemærk venligst, at det er dit ansvar at betale for eventuelle ekstra gebyrer ifm. betaling med kreditkort. Transaktionsgebyrer forekommer som fastsat af NETS, se venligst alle gebyrer her: http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/dankort/priser/Pages/default.aspx

 

Der tages forbehold for:

1) Valutaændringer

2) Force majeure

3) Leveringssvigt

4) Afgiftsændringer

5) Udsolgte varer og trykfejl

 

Betaling og Valuta

Birgitte Herskind webshop accepterer betaling med følgende kreditkort: MasterCard, Visa, Visa Electron og Dankort.

Betalingen vil først blive trukket fra din konto ved afsendelse af din ordre fra Birgitte Herskind webshop. Ved køb bekræfter du, at kredit/betalingskortet der bliver brugt er dit, eller at du er blevet godkendt af ejeren af ​​kredit/betalingskortet til at bruge det. Alle kredit/betalingskort kortholdere valideres og autoriseres af kortudstederen. Hvis udstederen af ​​dit betalingskort nægter at tillade betaling til Birgitte Herskind webshop, kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende levering.

Birgitte Herskind webshop viser priserne i euro (€) og danske kroner (DKK), men betalingen gennemføres i danske kroner (DKK)

Fortrolighedspolitik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse. Den dataansvarlige i henhold til GDPR er Ulrik Jonsen, der kan kontaktes direkte på uj@birgitteherskind.dk.Kundeservice

Hvis du har nogen henvendelser, kontakt venligst vores kundeservice:
Mail: info@birgitteherskind.dk

 

ENGLISH

TERMS & CONDITIONS

Welcome to Birgitte Herskind. Please notice that you agree to our terms and conditions when shopping with us.

 

Shipping costs

Denmark - Delivery with GLS: DKK 60

Denmark - Free delivery on all packages above DKK 999

International Shipping (European countries only): DKK 150

Outside Europe: Please contact us if you’re located outside of the EU

 

Shipping & Delivery information 

You will receive an order confirmation by e-mail shortly after placing your order.

We have warehouse in 2 locations, so sometimes your order can be split in 2 deliveries.

We usually ship with GLS.

Orders are shipped within 1-4 working days. International orders are usually delivered within 5 working days from the shipment date.

 

Returns & Refunds

If you want to return an item, the item must be returned to the below return address within 14 days, to preserve the right to refund. Please always include copy of invoice or order confirmation when returning items.

Returned items must be returned unused and in the exact same condition possible, as when the item was purchased/delivered.

Returns regarding orders must be returned to:

Systemtransport A/S
Att: Birgitte Herskind
Transportcenter allé 19, port 3-9 
7400 Herning
Denmark

You have the right to return used items, but only used to a certain extent, which corresponds to trying on or fitting an item in a physical shop. Items that have been used, washed, damaged or soiled will not be accepted. If a used item is returned, there will be made an individual specific evaluation of how much the item can be sold for to another consumer. Any impairment or loss of value will be deducted from the original price of the item.

We will credit your account/credit card with the total amount, when we have received the returned item and it has undergone a quality control. We will credit the same card, which was used to purchase the items. Refunds for returned products will be processed as quickly as possible after the return has been accepted.

Birgitte Herskind webshop cannot be held responsible or compensate for packages lost in the return shipping. Remember to keep your postage receipt.

If you wish to return an item, you will be refunded the total amount excluding shipment costs. Please note that you are responsible for your own shipment costs when returning an item.

Exchange

In case you would like to exchange your purchase for another size or color send us an email on info@birgitteherskind.dk, so we can make sure that your desired size or color is available. Fill out the exchange form provided by email and return the product to the return address on the package. In case you would like a different product, we simply ask you to return your original purchase and then purchase the new desired product.

 

Information on redress

A complaint about a product or service purchased from us can be submitted to the Competition and Consumer Authority Center for Complaint Resolution, Carl Jacobsen Vej 35, 2500 Valby. You can complain to the Center for Complaint Resolution through www.forbrug.dk

European Commission's online complaint portal can also be used when filing a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer residing in another EU country. Complaints lodged here - http://ec.europa.eu/odr

Warranty

In case you would like to claim your warranty please contact our Customer Service: info@birgitteherskind.dk. 

As a customer you can complain about defects and deficiencies within 2 years warranty after purchase.

Please note your right to complain is renounced if the defects are because of negligent use, lack of maintenance, or simply because of normal wear and tear. In case of an accepted warranty we will compensate you the shipping expenses.

Prices and taxes

The price of each product is stated excluding shipping costs but including the Danish rate of VAT (25%). In case your order is placed outside the EU you may have to pay additional tax and duties in the country of destination. Birgitte Herskind is not responsible for these or for any fees charged by customs.

The shipping company will contact you in case there are extra charges or requires customs clearance. This might delay the delivery. Please notice that it is your responsibility to pay for these extra charges.

Payment & Currencies

Birgitte Herskind webshop accepts payment by the following credit cards: MasterCard, Visa, Visa Electron and Dankort.

Payment will be debited and cleared from your account upon dispatch of your order by Birgitte Herskind webshop. You confirm that the credit/debit card being used is yours or that you have been authorised by the owner of the credit/debit card to use it. All credit/debit cardholders are subject to validation checks and authorization by the card issuer. If the issuer of your payment card refuses to authorize a payment to Birgitte Herskind webshop, we are not held responsible for any delay or non-delivery.

Birgitte Herskind webshop displays prices in Euro (€) and Danish Kroner (DKK), but the payment is processed in Danish Kroner (DKK). Transaction fees apply as set by NETS, see the fees here: http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/dankort/priser/Pages/default.aspx

 

Terms in general are subject to:

1) Currency Changes

2) Force majeure

3) Delivery failures

4) Tax Changes

5) Products that are out of stock and printing errors

 

Customer Service

If you have any inquiries please contact our customer service

Mail: info@birgitteherskind.dk

 


........................................................................................................................................................................................