Al kundeservice administreres af CPH Fashionpool

Man-Fre, 9:00-16:00

Returnering & Ombytning

DANSK 

(PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)

 

Forsendelses- og leveringsinformationer

Du vil modtage en ordrebekræftelse via e-mail kort efter din bestilling.

Vi har lager på 2 lokationer, så det kan forekomme, at din ordre vil blive fordelt på to leveringer.

Vi sender pakker med GLS til enten pakkeshop, erhvervsadresse eller privatadresse. Hvis den leveres til adresse og ingen træffes, vil den blive leveret til nærmeste pakkeshop. 

Ordrer afsendes indenfor 1-2 hverdage. I Danmark leveres ordrer indenfor 1-2 hverdage fra afsendelsesdatoen. Internationale ordrer leveres normalt inden for 5 arbejdsdage fra afsendelsesdatoen.

 

Returvarer og fortrydelsesret 

Vi skal have modtaget returvaren eller oplysning om den er på vej indenfor 14 dage efter modtagelsen, ellers bortfalder returretten. Husk venligst altid at vedlægge kopi af faktura eller ordrebekræftelse.

Returvarer for ordrer skal sendes til 
Birgitte Herskind c/o CPH Fashion Pool, Viborggade 70 B, 2100 København Ø

Returvarer skal så vidt muligt returneres ubrugte og i samme stand, som da varen blev købt/leveret.

Det er muligt at returnere en brugt vare, men kun i det omfang, som svarer til at varen er prøvet fysisk i en butik. Varer der er blevet vasket, beskadigede eller snavsede vil ikke blive accepteret. Hvis en brugt vare returneres, laves der en individuel konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse fratrækkes herefter varens oprindelige pris.

Vi vil kreditere din konto/kreditkort med det fulde beløb, når vi har modtaget returvarerne, og de ​​har undergået en kvalitetskontrol. Vi krediterer det samme kort, der er blevet brugt til at købe varerne. Tilbagebetaling for returnerede produkter vil blive behandlet så hurtigt som muligt efter tilbagelevering.

Birgitte Herskind webshop kan ikke holdes ansvarlig eller kompensere for pakker tabt i returfragten. Husk at beholde din postkvittering.

Hvis du ønsker at tilbagelevere en vare, vil du få refunderet det fulde beløb ekskl. evt. forsendelsesomkostninger. Du skal dog selv betale egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

 

Reklamationsret 

Går en vare i stykker mindre end 2 år efter købet, kan du benytte dig af din reklamationsret. Det gælder, hvis du opdager, at varen mangler funktioner eller er udstyret anderledes, end du blev lovet eller havde grund til at forvente ved købet.

Birgitte Herskind vil naturligvis hjælpe med fejl eller mangler, der var til stede på købstidspunktet, uden ekstra udgifter eller besvær for dig.

Hvis du vil gøre krav på din garanti, eller ikke har modtaget en leverance, bedes du kontakte vores kundeservice på webshop@cphfashionpool.com

Bemærk venligst, at garantien ikke gælder, hvis defekter skyldes uagtsom brug, manglende vedligeholdelse eller normal slitage. I tilfælde af en accepteret garanti vil vi kompensere dine forsendelsesomkostninger.

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse webshop@cphfashionpool.com.

Ombytning

Hvis du ønsker at bytte dit køb til en anden størrelse eller farve, så send os venligst en mail på webshop@cphfashionpool.com, så vi kan sikre, at den ønskede størrelse eller farve er til rådighed. Hvis du gerne vil have et andet produkt, vil vi bede dig om at returnere dit oprindelige køb og derefter købe det ønskede produkt. Husk at meddele os om returneringen senest 14 dage efter leveringsdatoen.


Kundeservice

Hvis du har nogen henvendelser, kontakt venligst vores kundeservice:

Mail: webshop@cphfashionpool.com

 

 

 

ENGLISH

Shipping & Delivery information 

You will receive an order confirmation by e-mail shortly after placing your order.

We have warehouse in 2 locations, so sometimes your order can be split in 2 deliveries.

We ship with GLS or UPS, depending on which warehouse location.

Orders are shipped within 1-4 working days. International orders are usually delivered within 5 working days from the shipment date.

 

Returns & Refunds

If you want to return an item, the item must be returned to the below return address within 14 days, to preserve the right to refund. Please always include copy of invoice or order confirmation when returning items.

Returned items must be returned unused and in the exact same condition possible, as when the item was purchased/delivered.

Returns regarding orders must be returned to:
Birgitte Herskind c/o CPH Fashion Pool, Viborggade 70 B, DK-2100 Copenhagen, Denmark

You have the right to return used items, but only used to a certain extent, which corresponds to trying on or fitting an item in a physical shop. Items that have been used, washed, damaged or soiled will not be accepted. If a used item is returned, there will be made an individual specific evaluation of how much the item can be sold for to another consumer. Any impairment or loss of value will be deducted from the original price of the item.

We will credit your account/credit card with the total amount, when we have received the returned item and it has undergone a quality control. We will credit the same card, which was used to purchase the items. Refunds for returned products will be processed as quickly as possible after the return has been accepted.

Birgitte Herskind webshop cannot be held responsible or compensate for packages lost in the return shipping. Remember to keep your postage receipt.

If you wish to return an item, you will be refunded the total amount excluding shipment costs. Please note that you are responsible for your own shipment costs when returning an item.

 

Exchange

In case you would like to exchange your purchase for another size or color send us an email on webshop@cphfashionpool.com, so we can make sure that your desired size or color is available. Fill out the exchange form provided by email and return the product to the return address on the package. In case you would like a different product, we simply ask you to return your original purchase and then purchase the new desired product.